Landgoed Rechteren en HessumLandgoed Hessum 

Ingeklemd tussen de reuzen landgoederen Vilsteren (1000 ha.) en Rechteren (1225 ha.), ligt landgoed Hessum (70 ha.). in het uiterste oosten van de gemeente Dalfsen. Globaal gezien bestaat het huidige natuurlijke landschap van de gemeente Dalfsen uit 3 onderdelen, de riviervallei, de zandruggen waarop de verschillende buurtschappen ontstonden en een zandgebied dat oorspronkelijk bedekt was met een dikke laag veen. 

De boeren gebruikten de smalle Vechtzone als wei- en hooiland. Dat waren van oorsprong zeer drassige gebieden die regelmatig door de Vecht werden overstroomd. Deze vochtige groengronden duidde men aan met namen eindigend op “mars” (afkorting van moeras) of “maat”, (dit waren de heidevelden, hier staken de boeren de heideplaggen en graasden hun schapen). 

De naam van onze camping is hieraan ontleend. Maat is in het dialect MOAT. De huidige gemeente Dalfsen was onderverdeeld in 7 marken. Hessum was, met ruim 500 ha., een van de kleinste. In 1761 is Hessum aangekocht door van Sonsbeeck. In 1784 erfde Luduina Hendrina Vos de Wael het landgoed. In 1845 werden alle marken opgeheven en werd de grond onder de rechthebbende boeren verdeeld. Sinds 1861 heeft de fam. Von Martels het landgoed in haar beheer. Zij hebben het gemaakt tot wat het nu is. In 1999 bestond het landgoed voor 50% uit bos en 50% uit cultuurgrond. U kunt de tot het landgoed behorende boerderijen herkennen aan de rood met witte driehoeken en groen omrande luiken.

Landgoed Rechteren 

Met zijn 1225 ha. een van de grotere landgoederen van Nederland. Het kasteel Rechteren is een geweldig blikvanger in het landschap. Met zijn kolossale torens, muren en een echte slotgracht is het met recht een prachtig kasteel. Het is helaas niet toegankelijk. Eéns per jaar, op nationale Monumentendag is het gedeeltelijk opengesteld voor publiek.